Kaunas auga

Paraiškų informacinė sistema skirta patogiau ir paprasčiau pateikti projektų paraiškas.Prie sistemos gali prisijungti visos organizacijos, įmonės ir (ar) fiziniai asmenys, norintys gauti finansavimą savo idėjai (projektui) įgyvendinti

Vykstantys konkursai

3

Vykstantis konkursai

Identifikacinis numeris Pavadinimas Pradžia Pabaiga Programa Veiksmai
KON000229 KVIETIMAS TEIKTI FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMO SRITIES PRIORITETO „FUTBOLO SPORTO ŠAKOS SISTEMINGO PLĖTOJIMO UŽTIKRINIMAS“ TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-3-3.4-1 2019.12.19 2020.01.23 „Iniciatyvos Kaunui“ programa Plačiau
KON000226 KVIETIMAS TEIKTI JAUNIMO ĮGALINIMO IR VAIKŲ UŽIMTUMO SRITIES PRIORITETO „VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS“ TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-4-4.2-1 2019.12.13 2020.01.23 „Iniciatyvos Kaunui“ programa Plačiau
KON000222 KVIETIMAS TEIKTI BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETO „PROJEKTO „KAUNAS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022“ ĮGYVENDININIMAS“ ILGALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-1-1.3-1 2019.12.12 2020.01.27 „Iniciatyvos Kaunui“ programa Plačiau