Kaunas auga

Paraiškų informacinė sistema skirta patogiau ir paprasčiau pateikti projektų paraiškas. Prie sistemos gali prisijungti visos organizacijos, įmonės ir (ar) fiziniai asmenys, norintys gauti finansavimą savo idėjai (projektui) įgyvendinti

Vykstantys konkursai

1

Vykstantis konkursai

Identifikacinis numeris Pavadinimas Pradžia Pabaiga Programa Veiksmai
KON000245 KVIETIMAS TEIKTI TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SOCIALINIŲ IR SVEIKATINIMO PASLAUGŲ PLĖTROS GYVENTOJŲ GEROVEI KURTI VISUOMENĖJE SRITIES PRIORITETUS „PAGALBOS PAAUGLIAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS EMOCINĖS-PSICHOLOGINĖS KRIZĖS ATVEJU TEIKIMAS“ IR „SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS NEĮGALIESIEMS, AUGINANTIEMS VAIKUS NR. 2021-2-2.1-2.2-2 2021.03.31 2021.04.23 „Iniciatyvos Kaunui“ programa Plačiau